Medzinárodné vzťahy

Po presťahovaní do novej budovy na Vazovovu ulicu sa zo ŠUR stala akási vitrína moderného Slovenska. Prichádzali sem architekti, pedagógovia a inšpektori z celej Európy. Popritom sa scestovaný profesorský zbor a spolupracovníci školy snažili prizvať významné umelecké osobnosti na prednášky a výstavy. Medzi najznámejšie z nich patril László Moholy- Nagy, maďarský umelec pôsobiaci na dessauskom Bauhause, ktorý do Bratislavy zavítal v roku 1931. Jeho päť prednášok o remesle, modernom maliarstve, sochárstve, fotografii a o typografii sa stretli s veľkým záujmom. O štyri roky neskôr bolo jeho dielo predstavené na výstave v ŠUR, spropagovanej plagátom a brožúrou od Zdeňka Rossmanna. Ten sa krátko po svojom nástupe na ŠUR zasadil o príchod významného nemeckého typografa a grafického dizajnéra Jana Tschicholda. V Bratislave prednášal aj pôvodom maďarský kritik Ernö Kállai pôsobiaci v Berlíne (1935) a bývalý riaditeľ Bauhausu Hannes Meyer (1936). Intenzívne boli aj kontakty ŠUR s Viedenskou školou umeleckých remesiel.

Sonia de Puineuf

UBS Umelecká beseda Slovenská usporiada výstavu plakátov Jána Tschicholda. Propagačný leták

UBS Umelecká beseda Slovenská usporiada výstavu plakátov...

Hannes Meyer, Sovietska architektúra bývanie umenie a život, 28. 1. 1936.

Hannes Meyer, Sovietska...

László Moholy-Nagy na návšteve ŠUR

László Moholy-Nagy na návšteve ŠUR

Moholy-Nagy Skladačka k výstave na ŠUR Bratislava (predná a zadná strana)

Moholy-Nagy Skladačka k výstave na ŠUR Bratislava...

Moholy-Nagy. Plagát k výstave na ŠUR

Moholy-Nagy. Plagát k...

Cyklus prednášok László Moholy-Nagya na ŠUR. Pozvánka

Cyklus prednášok László Moholy-Nagya na ŠUR. Pozvánka