Medzinárodné vzťahy

Po presťahovaní do novej budovy na Vazovovu ulicu sa zo ŠUR stala akási vitrína moderného Slovenska. Prichádzali sem architekti, pedagógovia a inšpektori z celej Európy. Popritom sa scestovaný profesorský zbor a spolupracovníci školy snažili prizvať významné umelecké osobnosti na prednášky a výstavy. Medzi najznámejšie z nich patril László Moholy- Nagy, maďarský umelec pôsobiaci na dessauskom Bauhause, ktorý do Bratislavy zavítal v roku 1931. Jeho päť prednášok o remesle, modernom maliarstve, sochárstve, fotografii a o typografii sa stretli s veľkým záujmom. O štyri roky neskôr bolo jeho dielo predstavené na výstave v ŠUR, spropagovanej plagátom a brožúrou od Zdeňka Rossmanna. Ten sa krátko po svojom nástupe na ŠUR zasadil o príchod významného nemeckého typografa a grafického dizajnéra Jana Tschicholda. V Bratislave prednášal aj pôvodom maďarský kritik Ernö Kállai pôsobiaci v Berlíne (1935) a bývalý riaditeľ Bauhausu Hannes Meyer (1936). Intenzívne boli aj kontakty ŠUR s Viedenskou školou umeleckých remesiel.

Sonia de Puineuf

Cyklus prednášok László Moholy-Nagya na ŠUR. Pozvánka

Cyklus prednášok László Moholy-Nagya na ŠUR. Pozvánka

Hannes Meyer, Sovietska architektúra bývanie umenie a život, 28. 1. 1936.

Hannes Meyer, Sovietska...

László Moholy-Nagy na návšteve ŠUR

László Moholy-Nagy na návšteve ŠUR

Moholy-Nagy Skladačka k výstave na ŠUR Bratislava (predná a zadná strana)

Moholy-Nagy Skladačka k výstave na ŠUR Bratislava...

Moholy-Nagy. Plagát k výstave na ŠUR

Moholy-Nagy. Plagát k...

UBS Umelecká beseda Slovenská usporiada výstavu plakátov Jána Tschicholda. Propagačný leták

UBS Umelecká beseda Slovenská usporiada výstavu plakátov...