Fulla Galanda

Nedopĺňali sme sa v tom zmysle, že by jeden bol skromný, druhý náročný, jeden tichý, druhý búrlivý... Vzájomne vyrovnaná harmónia odrážala sa i v totožných životných názoroch na umenie.

Ľudovít Fulla

Vďaka Ľudovítovi Fullovi prišiel v roku 1930 na ŠUR Mikuláš Galanda.  „Fu-Ga“, ako sa dôverne titulovali, kráčali od začiatku tridsiatych rokov bok po boku. Okrem pedagogickej činnosti na ŠUR spoločne vystavovali, istý čas spoločne zdieľali ateliér na Trnavskej ulici č. 5, spoločne sformulovali a vlastným nákladom vydali prvý a jediný „manifest“ moderného umenia na Slovensku, Súkromné listy Fullu a Galandu, ktorým vyslovili svoj názor na moderný obraz.

Počas pôsobenia na ŠUR Fulla a Galanda dosiahli svoj tvorivý vrchol. Škála ich záujmov bola široká: voľná maliarska tvorba, kresba, grafika, ilustrácie, typografia, scénické návrhy. Na ŠUR Fulla pôsobil ako vedúci maliarskeho oddelenia. Galanda vyučoval všeobecnú kresbu, kde uplatňoval princíp lineárnej kresby. Spolu viedli aj detské výtvarné kurzy. Detský výtvarný prejav bol blízky Fullovým vtedajším pocitom. Plošná frontálna kresba vo Fullových obrazoch bola nielen výsledkom odpozorovania detskej metódy tvorby, ale hlavne postupov výtvarného elementarizmu. Ten bol odvodený nie tak z aktuálnych výtvarných smerov, ale viac zo základných postupov výtvarnej propedeutiky: „Absolútna jednoduchosť elementárnych tvarov, ako i najjednoduchšie konštruktívne zoskupenie vyžaduje vytríbeného vkusu a citu, ktorý riadi ich plošné alebo priestorové umiestnenie skoro matematicky. Základná pravda týchto je mimo technického prevedenia, napr. krása a dokonalosť kruhu spočíva už v jeho puristickej forme, bez ohľadu na materiál a prevedenie. Najkrajší tvar kruhu je sám kruh a štvorca sám štvorec: každý upravený na miesto jemu najviac zodpovedajúce."

Katarína Bajcurová

Nedopĺňali sme sa v tom zmysle, že by jeden bol skromný, druhý náročný, jeden tichý, druhý búrlivý... Vzájomne vyrovnaná harmónia odrážala sa i v totožných životných názoroch na umenie.

Ľudovít Fulla

Vďaka Ľudovítovi Fullovi prišiel v roku 1930 na ŠUR Mikuláš Galanda.  „Fu-Ga“, ako sa dôverne titulovali, kráčali od začiatku tridsiatych rokov bok po boku. Okrem pedagogickej činnosti na ŠUR spoločne vystavovali, istý čas spoločne zdieľali ateliér na Trnavskej ulici č. 5, spoločne sformulovali a vlastným nákladom vydali prvý a jediný „manifest“ moderného umenia na Slovensku, Súkromné listy Fullu a Galandu, ktorým vyslovili svoj názor na moderný obraz.

Počas pôsobenia na ŠUR Fulla a Galanda dosiahli svoj tvorivý vrchol. Škála ich záujmov bola široká: voľná maliarska tvorba, kresba, grafika, ilustrácie, typografia, ...

Deti pri mori (Dve deti)

Deti pri mori (Dve deti)

A. N. Afinogenov: Strach II, SND, Bratislava. Návrh scény

A. N. Afinogenov: Strach II, SND, Bratislava. Návrh scény

Predmestie

Predmestie

Krajina so stoličkou

Krajina so stoličkou

Továreň

Továreň