Detské oddelenie

„Vzbudzujeme záujem detí k tvorčej radosti, realizovaniu vlastných myšlienok a udržujeme ich tvorčiu fantáziu až k štádiu autokritiky!“
Mikuláš Galanda

Základy Detského oddelenia položili Josef Vydra spolu s Jankom Alexym a Ľudovítom Fullom v roku 1929, čiže v čase, keď ŠUR fungovala ešte len formou večerných kurzov. Po odchode Alexyho zo ŠUR v roku 1930 sa vedenia ujal Mikuláš Galanda. Detské kurzy boli určené pre mládež od 8 do 14 rokov, pričom zväčša išlo o nadaných žiakov z periférie mesta. Hlavný cieľ výtvarnej výchovy na ŠUR spočíval v podchytení mladých talentov a ich
príprave na štúdium na odborných a umeleckopriemyselných školách, z čoho vyplýval aj dôraz na tvorivú prácu s rôznymi materiálmi a osvojovanie si základných výtvarných techník. Podľa individuálneho talentu žiaka ponúkalo Detské oddelenie rôzne typy kurzov. Kresliarsky kurz Mikuláša Galandu sa zameriaval na lineárnu kresbu a farebné obrazy, v maliarskom kurze Ľudovíta Fullu sa žiaci učili najmä plošnú kompozíciu, nalepovania a montáž a keramické kurzy Julie Horovej zahŕňali modelovanie z hliny a keramiku. Deti so záujmom o textil mohli navštevovať tkanie, pletenie a plstenie u Františka Malého. V roku 1937 sa ponuka rozšírila aj o prácu s drevom pod vedením Ferdinanda Hrozinku. Mimoriadne nadané deti mali možnosť navštevovať niekoľko kurzov naraz a rozvíjať svoj talent viacerými smermi.


Klára Prešnajderová

„Vzbudzujeme záujem detí k tvorčej radosti, realizovaniu vlastných myšlienok a udržujeme ich tvorčiu fantáziu až k štádiu autokritiky!“
Mikuláš Galanda

Základy Detského oddelenia položili Josef Vydra spolu s Jankom Alexym a Ľudovítom Fullom v roku 1929, čiže v čase, keď ŠUR fungovala ešte len formou večerných kurzov. Po odchode Alexyho zo ŠUR v roku 1930 sa vedenia ujal Mikuláš Galanda. Detské kurzy boli určené pre mládež od 8 do 14 rokov, pričom zväčša išlo o nadaných žiakov z periférie mesta. Hlavný cieľ výtvarnej výchovy na ŠUR spočíval v podchytení mladých talentov a ich
príprave na štúdium na odborných a umeleckopriemyselných školách, z čoho vyplýval aj dôraz na tvorivú prácu s rôznymi materiálmi a osvojovanie si základných výtvarných techník. Podľa individuálneho talentu žiaka ponúkalo Detské oddelenie rôzne typy kurzov. Kresliarsky kurz Mikuláša Galandu sa zameriaval na lineárnu kresbu a farebné obrazy, v maliarskom kurze Ľudovíta Fullu sa žiaci učili najmä plošnú kompozíciu, nalepovania a montáž a keramické kurzy Julie Horovej zahŕňali modelovanie z hliny a keramiku. Deti so záujmom o textil mohli navštevovať tkanie, pletenie a plstenie u Františka Malého. V roku 1937 sa ponuka rozšírila aj o prácu s drevom pod vedením ...

František Malý pri príprave prác Detského oddelenia na Výstavu mladého Slovenska v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe

František Malý pri príprave prác Detského oddelenia na...

Detská práca z Oddelenia pre deti a mládež. Kurz Ľudovíta Fullu

Detská práca z...

Detské práce  z Oddelenia pre umenie detí a mládeže. Kurz Františka Malého

Detské práce z...

Detské práce z Oddelenia pre umenie detí a mládeže. Kurz Ľudovíta Fullu

Detské práce z...

Kresby z časopisu Úsmev

Kresby z časopisu Úsmev