Čitáreň časopisov

V medzivojnovom období predstavovali časopisy najdôležitejší zdroj informácií o aktuálnom umeleckom dianí doma a v zahraničí. Už začiatkom roka 1930 otvoril Antonín Hořejš v priestoroch Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave prvú verejnú umeleckopriemyselnú čitáreň časopisov, čím spustil aj činnosť prvého umeleckopriemyselného múzea na Slovensku. V čitárni bolo k dispozícii vyše 50 zahraničných, českých a slovenských periodík z oblasti umeleckého priemyslu, remesla, reklamy, módy a umenia. Hořejš mal výborný prehľad o medzinárodnom dianí a pre Bratislavu odoberal popri etablovaných umeleckých časopisoch aj všetky dôležité avantgardné magazíny svojej doby, ako Das neue Frankfurt, Das neue Berlin, bauhaus alebo český ReD. S otvorením novej budovy Učňovských škôl na Vazovovej ulici sa naskytla ideálna príležitosť presťahovať čitáreň do vlastných priestorov a rozšíriť jej dosah aj na umelecký dorast. Po definitívnom zániku umeleckopriemyselného múzea v roku 1932 bola čitáreň umeleckopriemyselných časopisov začlenená do školskej knižnice, kde ju aj po odchode Antonína Hořejša zo ŠUR systematicky dopĺňali o aktuálne domáce a zahraničné periodiká.

Klára Prešnajderová

Obálka časopisu Horizonzt

Obálka časopisu...

Obálka časopisu RED

Obálka časopisu RED

Obálka časopisu Le Jardin des Modes

Obálka časopisu Le...