Maliarske oddelenie

Oslobodenie bytu od všetkých zaťažujúcich vzorov dekoračnej maľby. Viac kultúry barevnosti, kvality tónov a viac svetla. Ak je architektúra hrou objemu a plôch pod svetlom, je maľba zdôraznením architektonického účinu!

Ľudovít Fulla

Vznik a fungovanie Maliarskeho oddelenia na ŠUR je spojené predovšetkým s osobnosťou jeho vedúceho a hlavného pedagóga Ľudovíta Fullu. Do Bratislavy prišiel na pozvanie Josefa Vydru, keď ho požiadal, aby prevzal kurz na Večerných kurzoch kreslenia a reklamy, ktoré v roku 1928 vznikli pri Obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave. Fulla začal ako externý učiteľ učňovských škôl, vyučoval nástenné maliarstvo, dekoratívne, grafické a figurálne kreslenie a viedol detský kurz. Od školského roka 1932 – 1933 na ŠUR vzniklo Maliarske oddelenie, ktorého vedenie prevzal. Bolo určené pre maliarov izieb, dekorácií, pre divadelné a cirkevné maliarstvo, pre lakovníkov, maliarov štítov a reklamných kresličov. Fulla vyučoval predmety Kreslenie a navrhovanie a Figurálne kreslenie. Maliarske oddelenie bolo zamerané na bytovú, ako aj propagačnú maľbu. Vyučoval sa zjednodušený spôsob kreslenia, nové techniky, ako boli koláž, montáž, frotáž, fotomontáž a ďalšie. Z neskôr známych výtvarníkov, ktorí tu študovali, treba spomenúť Ľudovíta Kudláka, Martina Tvrdoňa, Tibora Hontyho, Viliama Chmela, Ladislava Gudernu, či Martina Brezinu.

Katarína BajcurováOslobodenie bytu od všetkých zaťažujúcich vzorov dekoračnej maľby. Viac kultúry barevnosti, kvality tónov a viac svetla. Ak je architektúra hrou objemu a plôch pod svetlom, je maľba zdôraznením architektonického účinu!

Ľudovít Fulla

Vznik a fungovanie Maliarskeho oddelenia na ŠUR je spojené predovšetkým s osobnosťou jeho vedúceho a hlavného pedagóga Ľudovíta Fullu. Do Bratislavy prišiel na pozvanie Josefa Vydru, keď ho požiadal, aby prevzal kurz na Večerných kurzoch kreslenia a reklamy, ktoré v roku 1928 vznikli pri Obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave. Fulla začal ako externý učiteľ učňovských škôl, vyučoval nástenné maliarstvo, dekoratívne, grafické a figurálne kreslenie a viedol detský kurz. Od školského roka 1932 – 1933 na ŠUR vzniklo Maliarske oddelenie, ktorého vedenie prevzal. Bolo určené pre maliarov izieb, dekorácií, pre divadelné a cirkevné maliarstvo, pre lakovníkov, maliarov štítov a reklamných kresličov. Fulla vyučoval predmety Kreslenie a navrhovanie a Figurálne kreslenie. Maliarske oddelenie bolo zamerané na bytovú, ako aj propagačnú maľbu. Vyučoval sa zjednodušený spôsob kreslenia, nové techniky, ako boli koláž, montáž, frotáž, fotomontáž a ďalšie. Z neskôr známych výtvarníkov, ktorí tu študovali, ...

Návrhy pre nástenné maľby

Návrhy pre nástenné...

Muž s palicou

Muž s palicou

Dievča v kroji

Dievča v kroji