Oddelenie módne a textilné

„Poznávame materiál, jeho vlastnosti a účin v merítku foriem a bariev, väzieb a vzájomných kombinácií. Usilujeme sa o vytvorenie účelných súčiastok v odevu bývania.“

František Malý

Od roku 1929 viedol na ŠUR kurz textilného kreslenia absolvent pražskej umeleckopriemyselnej školy František Malý. O rok neskôr vzniklo na škole Oddelenie textilného umenia, v ktorom vyučoval kreslenie pre práce textilné. V školskom roku 1931/1932 sa Malého oddelenie transformovalo na širšie Oddelenie módne a textilné, v ktorom študovali najmä krajčírky, vyšívačky, tkáčky a čalúnnici, modistky z rôznych módnych závodov, ale aj zamestnanci z firiem venujúcich sa bytovému zariadeniu. Hlavným programom bolo poznanie materiálu, jeho vlastností v súvislosti s farbou a formou, väzieb
a vzájomných kombinácií. Výsledkom bol účelný a tvarovo jednoduchý produkt. Základnou ambíciou oddelenia bolo prepojiť študentov s praxou. Malý, ktorý popri pedagogickej činnosti pracoval do roku 1933 aj v ateliéroch spoločnosti Detva, zabezpečil v tunajších dielňach svojim študentom niekoľko zaujímavých realizácií. Ako vedúci oddelenia vyučoval prácu v dielňach i odborné kreslenie a navrhovanie. Významnou pedagogickou metódou bolo mechanizované kreslenie, praktická metóda, ktorá využívala postupy montáže, koláže a prácu so šablónami, maketami, pečiatkami či rôzne rastrovanými podkladmi. Módnu kresbu učil Mikuláš Galanda. Oddelenie módne a textilné malo najväčší počet uchádzačov o štúdium, ktorý prevyšoval počet študentov v iných odboroch.

Zuzana Šidlíková


„Poznávame materiál, jeho vlastnosti a účin v merítku foriem a bariev, väzieb a vzájomných kombinácií. Usilujeme sa o vytvorenie účelných súčiastok v odevu bývania.“

František Malý

Od roku 1929 viedol na ŠUR kurz textilného kreslenia absolvent pražskej umeleckopriemyselnej školy František Malý. O rok neskôr vzniklo na škole Oddelenie textilného umenia, v ktorom vyučoval kreslenie pre práce textilné. V školskom roku 1931/1932 sa Malého oddelenie transformovalo na širšie Oddelenie módne a textilné, v ktorom študovali najmä krajčírky, vyšívačky, tkáčky a čalúnnici, modistky z rôznych módnych závodov, ale aj zamestnanci z firiem venujúcich sa bytovému zariadeniu. Hlavným programom bolo poznanie materiálu, jeho vlastností v súvislosti s farbou a formou, väzieb
a vzájomných kombinácií. Výsledkom bol účelný a tvarovo jednoduchý produkt. Základnou ambíciou oddelenia bolo prepojiť študentov s praxou. Malý, ktorý popri pedagogickej činnosti pracoval do roku 1933 aj v ateliéroch spoločnosti Detva, zabezpečil v tunajších dielňach svojim študentom niekoľko zaujímavých realizácií. Ako vedúci oddelenia vyučoval prácu v dielňach i odborné kreslenie a navrhovanie. Významnou pedagogickou metódou bolo mechanizované ...

Cvičenie na meranie farieb. Ukážka z kurzu J. Vydru v Bratislave

Cvičenie na meranie...

Anglické prestieranie. Práca z oddelenia módy a textilu pod vedením F. Malého

Anglické prestieranie....

Žiačky textilného oddelenia

Žiačky textilného oddelenia