Oddelenie kovorobné

„Plech až dosud opovrhovaný zaujal vůdčí místo mezi kovovými materiály, a sloužil-li kdys jako krytina či k výrobě kuchyňských hrnců, slouží dnes v novém zpracování k výrobě nejjemnějších předmětů tzv. uměleckého průmyslu.“

František Tröster


V školskom roku 1933/1934 sa do novovzniknutého Kovorobného oddelenia, ktoré viedol František Knaifl, zapísalo 12 žiakov. Kurz navštevovali študenti, ktorí sa vo svojej profesionálnej činnosti venovali kovovému drobnému priemyslu, osvetľovacím telesám, kovovému nábytku, kovovej galantérii a reklamnému klampiarstvu. V nasledujúcom školskom roku prebral vedenie oddelenia architekt, absolvent Umeleckopriemyselnej školy v Prahe František Tröster. V rámci vyučovania prednášal aj o výbere vhodného kovu pre produkty do domácnosti či interiérové doplnky a nábytok.

Pravú úžitkovosť drobných úžitkových predmetov videl v zjednodušení tvarového riešenia výrobku a v zmene procesu formovania z tepania na tlačenie, ktoré výrazne urýchľovalo výrobu. V školskom roku 1937/1938 prišlo v kovorobnom oddelení k personálnym zmenám. František Tröster sa stiahol a celú svoju energiu zameral na budovanie denného aranžérskeho kurzu. Výučby práce s kovom sa ujal Josef Vinecký. V roku 1939 malo Kovorobné oddelenie, ktoré bolo po odchode českých pedagógov opäť pod Knaiflovým vedením, zapísaných 19 žiakov.

Maroš Schmidt


„Plech až dosud opovrhovaný zaujal vůdčí místo mezi kovovými materiály, a sloužil-li kdys jako krytina či k výrobě kuchyňských hrnců, slouží dnes v novém zpracování k výrobě nejjemnějších předmětů tzv. uměleckého průmyslu.“

František Tröster


V školskom roku 1933/1934 sa do novovzniknutého Kovorobného oddelenia, ktoré viedol František Knaifl, zapísalo 12 žiakov. Kurz navštevovali študenti, ktorí sa vo svojej profesionálnej činnosti venovali kovovému drobnému priemyslu, osvetľovacím telesám, kovovému nábytku, kovovej galantérii a reklamnému klampiarstvu. V nasledujúcom školskom roku prebral vedenie oddelenia architekt, absolvent Umeleckopriemyselnej školy v Prahe František Tröster. V rámci vyučovania prednášal aj o výbere vhodného kovu pre produkty do domácnosti či interiérové doplnky a nábytok.

Pravú úžitkovosť drobných úžitkových predmetov videl v zjednodušení tvarového riešenia výrobku a v zmene procesu formovania z tepania na tlačenie, ktoré výrazne urýchľovalo výrobu. V školskom roku 1937/1938 prišlo v kovorobnom oddelení k personálnym zmenám. František Tröster sa stiahol a celú svoju energiu zameral na budovanie denného aranžérskeho kurzu. Výučby práce s kovom sa ujal Josef ...

Kalamáre. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Kalamáre. Oddelenie...

Kresbový návrh reklamnej kovovej figuríny (reprodukcia). Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Trostera

Kresbový návrh reklamnej kovovej figuríny (reprodukcia)....

Reklamná kovová ruka. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Reklamná kovová ruka. Oddelenie kovorobné, pod vedením...

Reklamná figurína z plechu. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Reklamná figurína z plechu. Oddelenie kovorobné, pod...

Reklamná kovová figurína. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Reklamná kovová...

Fotografia - kovové misky. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Fotografia - kovové misky. Oddelenie kovorobné, pod...