Všeobecné kreslenie

Kresliareň v budove Učňovských škôl na Vazovovej ulici

Kresliareň v budove Učňovských škôl na Vazovovej ulici

Štúdia mužskej hlavy

Štúdia mužskej hlavy

Polhodinové náčrty. Oddelenie figurálnej kresby

Polhodinové náčrty....