Oddelenie grafické

Našim úkolom je urobiť tlačivá čitateľnejšími. Normalizácia, písmo čistých geometrických foriem a sadzba rozčlenená opticky podľa vlastného obsahu, sú prostriedky, ktorých používame k riešeniu tohoto úkolu.

Zdeněk Rossmann

Základy pre Oddelenie grafické položil v školskom roku 1928/1929 Ľudovít Fulla, ktorý viedol kurz dekoratívneho a grafického kreslenia a v nasledujúcom roku kurz dekoratívneho kreslenia a kompozície. Večerná škola grafická začala svoju činnosť na ŠURškolským rokom 1931/1932, viedol ju mladý architekt, absolvent pobytov na dessauskom Bauhause a v Paríži, Zdeněk Rossmann.Učil kreslenie, navrhovanie, montáž a písmo. Dôležitú časť výučby na oddelení tvorili práce v dielňach, ktoré okrem iných viedli aj Jaromír Funke a Mikuláš Galanda. V ďalšom školskom roku sa zmenil názov na Oddelenie grafické a predmetov skôr ubúdalo ako pribúdalo.

V januári 1932 pozval Rossmann do Bratislavy významného nemeckého typografa Jana Tschicholda, ktorý mal na ŠUR dve prednášky. Ako tvorca direktívnych pravidiel bol Tschichold jeho veľkým vzorom. Zdôrazňoval najmä racionalitu a odvolával sa na vedecký výskum. Poučky, ktoré hlásal, Rossmann dôsledne uplatňoval v rozsiahlej praxi a jej zásady vštepoval aj svojim žiakom. Mnohí jeho žiaci boli už počas vzdelávania na ŠUR aktívni, tvorili, vychovávali učňov, dokonca publikovali odborné články. Rossmanovi sa podarilo niečo, čo sa podarilo málokomu z jeho kolegov na ŠUR. V rámci dejín slovenskej typografie tridsiatych a štyridsiatych rokov možno hovoriť o Rossmannovej škole.Ľubomír Longauer

Našim úkolom je urobiť tlačivá čitateľnejšími. Normalizácia, písmo čistých geometrických foriem a sadzba rozčlenená opticky podľa vlastného obsahu, sú prostriedky, ktorých používame k riešeniu tohoto úkolu.

Zdeněk Rossmann

Základy pre Oddelenie grafické položil v školskom roku 1928/1929 Ľudovít Fulla, ktorý viedol kurz dekoratívneho a grafického kreslenia a v nasledujúcom roku kurz dekoratívneho kreslenia a kompozície. Večerná škola grafická začala svoju činnosť na ŠURškolským rokom 1931/1932, viedol ju mladý architekt, absolvent pobytov na dessauskom Bauhause a v Paríži, Zdeněk Rossmann.Učil kreslenie, navrhovanie, montáž a písmo. Dôležitú časť výučby na oddelení tvorili práce v dielňach, ktoré okrem iných viedli aj Jaromír Funke a Mikuláš Galanda. V ďalšom školskom roku sa zmenil názov na Oddelenie grafické a predmetov skôr ubúdalo ako pribúdalo.

V januári 1932 pozval Rossmann do Bratislavy významného nemeckého typografa Jana Tschicholda, ktorý mal na ŠUR dve prednášky. Ako tvorca direktívnych pravidiel bol Tschichold jeho veľkým vzorom. Zdôrazňoval najmä racionalitu a odvolával sa na vedecký výskum. Poučky, ktoré hlásal, Rossmann dôsledne uplatňoval ...

Navštívte mestské múzeum

Navštívte mestské...

Josef V. Pleva: Kapka vody

Josef V. Pleva: Kapka vody

Index, list pro kulturní politiku

Index, list pro kulturní...

Typografia, slovenské číslo, r. 37, č. 2. Obálka časopisu

Typografia, slovenské...