Keramické oddelenie

„Točíme keramiku čo účelné náradie človeka. Keramika je tiež dobrou základňou výchovy plastického tvorenia a cítenia!“
Julie Horová


Juliu Horovú vyzval na pozíciu vedúcej Keramického oddelenia Antonín Hořejš ako čerstvú absolventku štúdia keramiky a dekoratívneho sochárstva na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Oddelenie založila po návrate zo štipendijného pobytu v Paríži v roku 1931 a viedla ho až do jeho konca v roku 1939. Vyučovanie začínalo v provizórnych pivničných priestoroch rozostavanej budovy Učňovských škôl. Nepriaznivé zázemie na tvorbu keramiky vyriešila spoluprácou s keramickými dielňami v majolike v Modre, kam spoločne so žiakmi chodila počas sobôt vypaľovať výrobky do pece, ktorá v dielňach ŠUR chýbala. V roku 1933 získalo Keramické oddelenie nové priestory a potrebné vybavenie. Julie Horová vyučovanie zamerala na poznávanie pravekej keramiky, keramiky starovekých európskych i mimoeurópskych kultúr, ale i gotických vzorov. Dôraz kládla na účelnosť. Základom bola keramika bez zbytočných dekoračných prvkov, sústredená na základný čistý tvar vytáčaním na kruhu alebo modelovaním z plátov hliny. Vyučovali sa aj figurálne štúdie, portrét, tvorba vo forme a základné školenie techník priemyselnej výroby. Hlavnou ideou bol rešpekt k materiálu a jeho tradícii a vplyv tradičného ľudového hrnčiarstva. Študenti oddelenia a ich práce, ale aj práce Julie Horovej, sa pravidelne objavovali na rôznych výstavách a prezentáciách školy doma i v zahraničí. Najvýznamnejšie ocenenie získali v roku 1937 na Svetovej výstave v Paríži.

Vladimíra Büngerová„Točíme keramiku čo účelné náradie človeka. Keramika je tiež dobrou základňou výchovy plastického tvorenia a cítenia!“
Julie Horová


Juliu Horovú vyzval na pozíciu vedúcej Keramického oddelenia Antonín Hořejš ako čerstvú absolventku štúdia keramiky a dekoratívneho sochárstva na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Oddelenie založila po návrate zo štipendijného pobytu v Paríži v roku 1931 a viedla ho až do jeho konca v roku 1939. Vyučovanie začínalo v provizórnych pivničných priestoroch rozostavanej budovy Učňovských škôl. Nepriaznivé zázemie na tvorbu keramiky vyriešila spoluprácou s keramickými dielňami v majolike v Modre, kam spoločne so žiakmi chodila počas sobôt vypaľovať výrobky do pece, ktorá v dielňach ŠUR chýbala. V roku 1933 získalo Keramické oddelenie nové priestory a potrebné vybavenie. Julie Horová vyučovanie zamerala na poznávanie pravekej keramiky, keramiky starovekých európskych i mimoeurópskych kultúr, ale i gotických vzorov. Dôraz kládla na účelnosť. Základom bola keramika bez zbytočných dekoračných prvkov, sústredená na základný čistý tvar vytáčaním na kruhu alebo modelovaním z plátov hliny. Vyučovali sa aj figurálne štúdie, portrét, tvorba vo forme a základné školenie techník ...