Fotografické oddelenie

Fotografujeme štruktúry, objavujeme fotogeniu predmetov. Kombinujeme objekty v priestoru. Fotografie dokumentárne, reklamné a portrétne. Hlavnou zásadou je čistota fotografického prejavu!

Jaromír Funke


Fotografické oddelenie vzniklo roku 1931 a špecializovalo sa na výučbu profesionálnych fotografov, čomu bolo prispôsobené aj vyučovanie. Žiaci sa tu učili ovládať fotografiu technicky a museli prejsť rôznymi žánrami od reklamnej fotografie cez portrétnu až po reportážnu. Zároveň si oddelenie kládlo za cieľ dané odvetvia modernizovať, pričom nadviazalo na vtedy aktuálne fotografické trendy v Európe. Hlavnými zásadami vyučovania sa stali princípy modernej fotografie, medzi ktoré patrila napríklad ostrosť snímky, odmietnutie manipulácie negatívov a pozitívov či hľadanie nového fotografického videnia. Prvým vedúcim oddelenia bol Jaromír Funke, ktorého učebné osnovy sa používali aj potom, čo v roku 1935 zo ŠUR odišiel a vedenia Fotografického oddelenia sa ujal Ladislav Kožehuba.

Simona Bérešová

Pastierská kapsa (Liptovské Sliače)

Pastierská kapsa (Liptovské Sliače)

bez názvu (dieťa)

bez názvu (dieťa)