Aranžérske oddelenie

„V živote som videl výklad len z ulice, aj to len vtedy, ak som chcel niečo kúpiť. Vydra ma presviedčal, že je niečo v mojej maliarskej tvorbe, z čoho sa dá usudzovať, že by som bol schopný riešiť danú úlohu.“

František Reichentál

V školskom roku 1931/1932 si Jozef Vydra za lídra Večernej školy obchodnej reklamy a úpravy výkladných skríň vybral Mikuláša Galandu, ktorému však viac vyhovovala pozícia experta na kresbu a kompozíciu a v aranžérskom oddelení pôsobil krátko. Nového adepta našiel vo Františkovi Reichentálovi, ktorý najskôr z Vydrovho poverenia prešiel dôkladným aranžérskym školením v Prahe a Berlíne. Na jar roku 1933 už viedol kurz Aranžovanie výkladných skríň a o dva roky neskôr zavŕšil svoje dekoratérske vzdelávanie stážou v Paríži.Práce aranžérskeho oddelenia bolo možné v tridsiatych rokoch 20. storočia vidieť aj vo výkladoch bratislavských obchodov. Aranžérska dielňa patrila k najlepšie vybaveným. Súčasťou praktickej výučby bolo realizovať výklad od návrhu až po jeho definitívnu podobu. V školskom roku 1934/1935 rozšíril tím oddelenia František Tröster, ktorý ako scénograf intenzívne spolupracoval so Slovenským národným divadlom. Pri výučbe kládol dôraz na dynamické narábanie s líniou i tvarom a najmä na svetlo, v ktorom videl funkčný výtvarný element na zefektívnenie pôsobivosti výkladu.Okrem Denného oddelenia pre aranžovanie výkladných skríň a obchodnú reklamu, premiérovo spusteného v školskom roku 1936/1937, paralelne pokračoval aj večerný aranžérsky kurz. V ich vedení sa okrem Galandu striedali Reichentál s Trösterom.

Viera Kleinová

„V živote som videl výklad len z ulice, aj to len vtedy, ak som chcel niečo kúpiť. Vydra ma presviedčal, že je niečo v mojej maliarskej tvorbe, z čoho sa dá usudzovať, že by som bol schopný riešiť danú úlohu.“

František Reichentál

V školskom roku 1931/1932 si Jozef Vydra za lídra Večernej školy obchodnej reklamy a úpravy výkladných skríň vybral Mikuláša Galandu, ktorému však viac vyhovovala pozícia experta na kresbu a kompozíciu a v aranžérskom oddelení pôsobil krátko. Nového adepta našiel vo Františkovi Reichentálovi, ktorý najskôr z Vydrovho poverenia prešiel dôkladným aranžérskym školením v Prahe a Berlíne. Na jar roku 1933 už viedol kurz Aranžovanie výkladných skríň a o dva roky neskôr zavŕšil svoje dekoratérske vzdelávanie stážou v Paríži.Práce aranžérskeho oddelenia bolo možné v tridsiatych rokoch 20. storočia vidieť aj vo výkladoch bratislavských obchodov. Aranžérska dielňa patrila k najlepšie vybaveným. Súčasťou praktickej výučby bolo realizovať výklad od návrhu až po jeho definitívnu podobu. V školskom roku 1934/1935 rozšíril tím oddelenia František Tröster, ktorý ako scénograf intenzívne spolupracoval so Slovenským národným ...

G. S. Kaufman - E. Ferberová: Večera o ôsmej, SND, Bratislava maketa scény

G. S. Kaufman - E. Ferberová: Večera o ôsmej, SND,...

Výklad s látkami Karneval

Výklad s látkami Karneval

Výklad s látkami 1

Výklad s látkami 1