Sprievodný program k výstave

Keramika na ŠUR
Termín: 11. september 2019, 17:00
Miesto: Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad,

Na poslednej tematicky zameranej komentovanej prehliadke výstavy Nebáť sa moderny! sa viacej dozviete o keramickom oddelení na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Spolu s kurátorkou Vladimírou Büngerovou si bližšie predstavíme tvorbu vedúcej oddelenia, keramičky a sochárky Julie Horovej-Kovačikovej, jednotlivých žiakov a absolventov. Hoci keramika patrí k najstarším a najtradičnejším technikám v dejinách, v modernom umení zastávala významnú a nezastupiteľnú pozíciu v umeleckých remeslách ale i vo voľnom umení.
Vstup: 4 €
Kontakt: Helena Cibulková, 0918 110 247, helena.cibulkova@scd.sk

Moderná Škola umeleckých remesiel
Termín: 1.8.2019, 17.00
Miesto: Bratislavský hrad – SNM

Komentovaná prehliadka výstavy kurátoriek výstavy a externých spolupracovníčok Slovenského múzea dizajnu Simony Bérešovej a Sonia de Puineuf. Sonia de Puineuf sa bude venovať najmä jednej charakteristickej črte tejto priekopníckej inštitúcie a to jej otvorenosti voči okolitému svetu, ktorá sa preukázala hlavne medzinárodným rozmerom školy. Počas prehliadky bude nastolená problematika slovenskej svojráznosti v kontexte doby a jej začlenenia do avantgardného európskeho hnutia. Simona Bérešová ukáže, ako tento záujem o medzinárodné hnutia a zároveň o slovenský svojráz formovali tvorbu na ŠUR, pričom sa zameria na fotografiu.

Komentovaná prehliadka - Katarína Bajcurová
Termín: 25.jún 2019, 17.00
Miesto: Bratislavský hrad – SNM

Nebáť sa detského sprievodcu!
Termín: 18. máj 2019, 14.00 (Noc múzeí a galérií 2019)
Miesto: Bratislavský hrad – SNM

Komentovaná prehliadka výstavy Nebáť sa moderny! pre deti vo veku 8 – 14 rokov, na ktorej budeme výstavu objavovať vďaka úlohám z detského sprievodcu výstavou. Prehliadku povedie Helena Cibulková.


S architektúrou po škole
Termín: 18. máj 2019, 16.00 (Noc múzeí a galérií 2019)
Miesto: Vazovova 3-5, Bratislava /stretneme sa pred budovou

Komentovaná prehliadka budovou Učňovských škôl, v ktorej sídlila aj Škola umeleckých remesiel. Budovu pre potreby školy navrhli architekti Jiří Grossmann a Alois Balán, pričom jej výstavba trvala od roku 1928 do roku 1937. Touto výnimočnou, funkcionalistickou architektúrou vás budú sprevádzať historik architektúry Peter Szalay a architektka Soňa Ščepánová.

Bodka - čiarka – káro
Termín: 18. máj 2019, 18.00 (Noc múzeí a galérií 2019)
Miesto: Bratislavský hrad - SNM

Komentovaná prehliadka Kláry Prešnajderovej a Zuzany Šidlíkovej bude zameraná na Oddelenie módne a textilné a Oddelenie grafické. Škola umeleckých remesiel otvára mnohé zaujímavé témy týkajúce sa moderných dejín dizajnu, vedúcich osobností školy, známych i menej známych študentov, pedagogických metód, tradičných, ale aj inovatívnych techník. Prednáška predstaví tiež dôležité priemyselné podniky ako Detva, tlačiareň Slovenská Grafia a reklamná agentúra Redopa, ktoré boli s činnosťou školy prepojené.

Hoblice, lisy a police - kurátorský výklad k výstave
Termín: 13. marec 2019, 16:00
Miesto: SNM - Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko

Na výstave Nebáť sa moderny! spolu s Vierou Kleinovou a Marošom Schmidtom V 30. rokoch 20. storočia ste práce žiakov Aranžérskeho oddelenia ŠUR mohli vidieť aj v bratislavských výkladoch. Bol to jediný verejný kurz aranžovania v Československu a Josef Vydra, riaditeľ ŠUR, ho považoval za „chlúbu školy“. Aranžovania výkladných skríň na ŠUR-ke viedli maliar František Reichentál a architekt František Tröster. Povieme si, ako sa robila propagácia a reklama vo vtedajšom výstavníctve, čo sa musel naučiť adept dekoratérstva, ale aj s čím celkom novým sa tu stretol. Mohol totiž nielen navrhovať výklady, pútače, plagáty, prostredníctvom svojich pedagógov si mohol vyskúšať napr. aj scénografickú prácu pre profesionálne divadlo.
 Ak hľadáte prvopočiatky výučby produktového dizajnu na našom území, ste v Kovorobnom oddelení a v Oddelení drevoobrábajúcich živností na správnom mieste. Od roku 1933 viedol Oddelenie kovorobné František Knajfl a o rok nato František Tröster, ktorý veľmi presne definoval svoj „kovový“ program: „Plech až dosud opovrhovaný zaujal vůdčí místo mezi kovovými materiály, a sloužil-li kdys jako krytina či k výrobě kuchyňských hrnců, slouží dnes v novém zpracování k výrobě nejjemnějších předmětů tzv. uměleckého průmyslu.“ Študenti sa učili ako navrhovať a vyrábať výrobky kovové výrobky do domácnosti od interiérových doplnkov až po časti nábytku. Pri tvorbe nábytku toto oddelenie úzko spolupracovalo s Oddelením drevoobrábajúcich živností, ktoré od roku 1931 viedol Ferdinand Hrozinka. Zoznámite sa s vynikajúcimi kresliarskymi a konštrukčnými schopnosťami celého Drevorobného oddelenia a s noblesnou prácou s drevom, balzou, látkou a papierom. Na replikách drevených hračiek, rozmerného vetroňa alebo vypletaného pedigového kresla si ukážeme široký záber výučby v tomto výnimočnom oddelení, ktoré malo presah až do architektúry. Vstup: 4 € 
Kontakt: Helena Cibulková, 0918 110 247, helena.cibulkova@scd.sk