Sprievodný program k výstave

K výstave pripravujeme program pre verejnosť – komentované prehliadky s kurátormi, tvorivé dielne a iný program.
Prvá komentovaná prehliadka sa bude konať 9. januára 2019 o 15:00.

ŠUR Komentováná prehliadka