Kresliareň v budove Učňovských škôl na Vazovovej ulici

Autor 
 

Fotografický ateliér Jánoška. Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!