Polhodinové náčrty. Oddelenie figurálnej kresby

Autor  Ľudovít Kudlák
 

in: Výročná zpráva večernej Školy umeleckých remesiel a reklamného umenia. Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!