Zem spieva

Autor  Karel Plicka
 

Film Zem spieva nakrútil Plicka pre Maticu slovenskú roku 1933. Pôvodne sa v jeho úvode nachádzali zábery Prahy, ktoré mali prezentovať Slovensko ako súčasť Československa. Roku 1939 bol z politických dôvodov pražský úvod vystrihnutý a nahradenými zábermi Bratislavy, ako hlavného mesta Slovenska. Vytvorili ich v rámci vyučovania žiaci a žiačky Plickovho filmového oddelenia, pravdepodobne pre plánovaný film o Bratislave. Vďaka tejto výmene sa nám zachoval filmový materiál zo ŠUR, nový bratislavský úvod filmu však Plicka nikdy neautorizoval. (zábery z Bratislavy: 1938/1939)64 min. 32 sek.

Datovanie 1933 - 1938 (repro 2018)
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery
Inštitúcia
Slovenský filmový ústav