Zem spieva

Autor  Karel Plicka

(zábery z Bratislavy: 1938/1939) 64 min. 32 sek.

Datovanie 1933 - 1938 (repro 2018)
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery
Inštitúcia
Slovenský filmový ústav