František Malý

Autor  Jaromír Funke
 

Funke vytvoril v Bratislave viacero portrétov rôznych osobností, medzi nimi aj učiteľov ŠUR či Jana Mukařovského, profesora estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto fotografie sa vyznačujú niekoľkými spoločnými črtami, napríklad detailným záberom tváre, či diagonálnou kompozíciou. Podobné prvky možno badať aj na portrétoch vytvorených Funkeho žiakmi a žiačkami, ktoré sa zachovali. Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!