Mechanizovaná kresba z textilného oddelenia ŠUR pod vedením F. Malého

Autor 
 

Technika otláčania (frotáže) in: Výtvarná výchova (čiernobiela fotografia)