Kompozícia látok. Farebné cvičenie z kurzu J. Vydru v Bratislave

Autor  Milada Marešová
 

in: Výtvarné snahy