Návrh na vychádzkové šaty. Módna kresba

Autor  Mária Kakodyová
 

in: Pestrý Týden