Návrh na vychádzkové šaty. Módna kresba

Autor  Mária Kakodyová

in: Pestrý Týden