Návrh k večernej toalete. Módna kresba

Autor  Mária Kakodyová

in: Pestrý Týden