Dámske kabelky

Autor 

Repliky boli realizované v Ateliéri textilnej tvorby v priestore a Reštaurovania textilu na VŠVU v Bratislave (Lenka Hyšková, Naďa Matušková, Dominika Kostolníková, 2018)