Kresbový návrh reklamnej kovovej figuríny (reprodukcia). Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Trostera

Autor 
 

in: Výročná zpráva učňovských škôl a školy umeleckých remesiel v Bratislave