Držiak na servítky. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Autor 
 

V novembri 1934 odoslal Sandrik Dolné Hámre na Kovorobné oddelenie ŠUR žiadosť o vyhotovenie rôznych návrhov. Pozoruhodnú úroveň žiackych prác dokazujú napríklad kovové kalamáre jednoduchých foriem, z ktorých dýcha trösterovská estetika. Práve zvlnená plocha je typická pre jeho práce v architektúre i scénografii. Návrh, ktorý sa dostal do výrobného programu Sandriku a vydržal v ňom aj po druhej svetovej vojne, je jednoduchý stojan na servítky z ohýbaného železného plechu upraveného chrómovaním alebo z lešteného nerezového plechu.