Kalamár. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Autor  Maroš Schmidt