Fotografia kovové taniere. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Autor 
 

in: Výtvarná výchova