Reklamná figurína z plechu. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Autor 

in: Výtvarná výchova