Reklamná kovová figurína. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Autor  Josef Sudek
 

in: Výtvarná výchova