Fotografia kresla a vitríny s prácami Oddelenia kovorobného. Výstava Mladého Slovenska v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe

Autor 
 

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!