Štúdia chlapca sediaceho na stoličke

Autor  Martin Brezina

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!