Model scény pre inscenáciu hry Večera o ôsmej

Autor  František Tröster