G. S. Kaufman - E. Ferberová: Večera o ôsmej, SND, Bratislava maketa scény

Autor  František Tröster