F. Langer: Periféria, SND, Bratislava návrh scény

Autor  František Tröster