J. Offenbach: Hoffmannove poviedky, SND, Bratislava návrh scény

Autor  František Tröster