Na prádlo, na obleky, výklad pre výrobcu mydla OTTA, fotografia

Autor  Martin Tvrdoň