Mechanizovaná metóda priestorovej kompozície

Autor  František Tröster

Žiacka práca, odd. F. Tröstera in: Výtvarná výchova