Mechanizovaná metóda priestorovej kompozície

Autor  František Tröster
 

Žiacka práca, odd. F. Tröstera reprodukcia z časopisu Výtvarná výchova 1934, č. 5