Aranžování výkladních skříní

Autor  František Reichentál
 

Učebnica, ktorú Reichentál napísal na podnet J. Vydru, bola sumarizáciou jeho teoretických i praktických skúsenosti v odbore, ktorý sa v československom štátnom školstve doposiaľ vyučoval len na bratislavskej ŠUR-ke. Zaoberá sa v nej kompozíciou výstavby, symetrickým i asymetrickým aranžovaním, pútačom a plagátom, harmóniou farieb a dekoráciami látok, písmom, lístkami na ceny, osvetlením výkladov a špendlením šiat. Knihu sprevádza aj bohatý ilustračný aparát – od schematických nákresov a návrhov kompozícií až po príklady hotových „vzorných“ výkladov. Väčšinu z nich Reichentál uvádza ako práce žiakov Školy umeleckých remesiel v Bratislave – ide teda aj o ojedinelý pohľad do vnútra pedagogických procesov ŠUR.