Žiacke práce fotografického oddelenia publikované vo Výročných správach ŠUR a v Mape školských prác

Autor 
 

Datovanie 1933 – 1934
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery
Inštitúcia
Slovenské múzeum dizajnu
Evidenčné číslo 2016/0001/D