Pastierská kapsa (Liptovské Sliače)

Autor  Karel Plicka
 

Fotografie, ktoré Plicka vytvoril počas svojho pôsobenia na ŠUR, nie je jednoduché identifikovať, lebo iba máloktoré z jeho snímok sú presne datované. Tie, o ktorých je známe, že vznikli medzi rokmi 1937 – 1939, sa nijako nevymykajú Plickovej ostatnej tvorbe. Výnimku predstavuje fotografia Pastierska kapsa (Liptovské Sliače). Diagonálna kompozícia kapsy, ktorá leží na horizontálnej podložke a je snímaná kolmo zhora, nie je typická pre dielo Plicku, výrazne sa však podobá tvorbe fotografického oddelenia.

Datovanie 1937 (repro 2018)
Sekcia výstavy
Materiál
Rozmery
Inštitúcia
Etnografické múzeum Slovenské národné múzeum
Evidenčné číslo 467N-KP