Nedeľa pred kostolom (Heľpa)

Autor  Karel Plicka
 

Fotografie, ktoré Plicka vytvoril počas svojho pôsobenia na ŠUR, nie je jednoduché identifikovať, lebo iba máloktoré z jeho snímok sú presne datované. Tie, o ktorých je známe, že vznikli medzi rokmi 1937 – 1939, sa nijako nevymykajú Plickovej ostatnej tvorbe. Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!

Datovanie 1937 (repro 2018)
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery
Inštitúcia
Etnografické múzeum Slovenské národné múzeum
Evidenčné číslo 401N-KP