Chodenie s lesolou (Vajnory)

Autor  Karel Plicka
 

Fotografie, ktoré Plicka vytvoril počas svojho pôsobenia na ŠUR, nie je jednoduché identifikovať, lebo iba máloktoré z jeho snímok sú presne datované. Tie, o ktorých je známe, že vznikli medzi rokmi 1937 – 1939, sa nijako nevymykajú Plickovej ostatnej tvorbe.

Datovanie 1937 (repro 2018)
Sekcia výstavy
Materiál
Rozmery
Inštitúcia
Etnografické múzeum Slovenské národné múzeum
Evidenčné číslo 339N-KP