Katalóg Výstavy Slovenska v Prahe

Autor  Zdeněk Rossmann, Karel Plicka
 

Vedúci grafického oddelenia Zdeněk Rossmann disponoval viacerými štočkami Plickových fotografií, ktoré opakovane používal pre vlastné grafické práce. Príkladom je aj obálka Katalógu Výstavy Slovenska v Prahe, kde použil snímku Vynášanie Morény. Plickove fotografie sa okrem toho objavujú aj v iných publikáciách, ktoré Rossmann upravoval – napríklad v časopise Nová Bratislava alebo v letákoch pre Slovenský cudzinecký sväz – a najčastejšie ukazujú fotografie, ktoré vytvoril Plicka v obci Važec. Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!

Datovanie 1933
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery
Inštitúcia
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze