Výber z pohľadníc vydaných Maticou Slovenskou

Autor  Karel Plicka