Portrét Stanislava Kostlivého

Autor  Ladislav Kožehuba
 

Z viacerých prameňov je známe, že sa Kožehuba počas svojho pôsobenia na ŠUR venoval portrétnym zákazkám, z tohto obdobia sú však známe iba dva portréty – medzi nimi aj snímka Stanislava Kostlivého. Po zatvorení ŠUR roku 1939 si Kožehuba otvoril vlastný portrétny salón a odvtedy sa venoval takmer výlučne iba tomuto žánru. Jeho salón sa nachádzal najskôr v Liga-pasáži medzi Dunajskou a Grösslingovou ulicou a neskôr v Central-pasáži na Laurinskej ulici. Fotografoval známych i neznámych obyvateľov Bratislavy a po vojne sa začal špecializovať aj na portrétovanie detí. Jeho portréty z rokov 1939–1949, ku ktorým patrí aj snímka neznámej ženy, predstavujú jeden z najcelistvejších zachovaných súborov Kožehubových diel. in: Fotografický obzor

Datovanie 1938 (repro 2018)
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery
Inštitúcia
Univerzitná knižnica v Bratislave