bez názvu (hrad Devín)

Autor  Jaromír Funke
 

Pre prvú stranu prvého čísla časopisu Nová Bratislava bola použitá Funkeho fotografia Devína. Poslúžila ako symbol starobylého Slovenska, ktoré musí byť v prospech lepšej budúcnosti prekonané. Podobná rétorika bola v prostredí ŠUR častá, panovala tu viera v pokrok, ktorý mohol byť dosiahnutý iba prostredníctvom odvrátenia sa od minulosti.

Datovanie 1931 - 1934
Sekcia výstavy
Materiál
Rozmery
Inštitúcia
Súkromná zbierka