Budova Učňovských škôl na Vazovovej ul.

Autor  Jaromír Funke