Kompozícia so sklenenými doskami

Autor  Miloš Dohnány

Dohnányho fotografie zo ŠUR predstavujú najpočetnejší súbor, aký sa od žiaka fotografického oddelenia vôbec zachoval. Väčšina snímok zobrazuje zátišia a štúdie materiálov, ktoré zodpovedajú Funkeho učebným osnovám, zároveň však ukazujú aj Dohnányho vlastnú kreativitu a invenciu.

Datovanie 1932 - 1934 (1995)
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery
Inštitúcia
Slovenská národná galéria
Evidenčné číslo UP-DK 4186