Chodci a tiene (z cyklu Pouličné scény)

Autor  Ladislav Kožehuba
 

Roku 1927 vytvoril Kožehuba niekoľko sérií, ktoré poukazujú na autorovu znalosť aktuálnych fotografických trendov, najmä tzv. nového videnia. Ide o reportážne snímky z pražských ulíc, pričom Kožehubovi akoby ani nešlo o zaznamenanie konkrétneho diania, ale o analytickú hru s kompozíciou snímok. Vďaka tomuto prístupu sa fotografia človeka na lešení javí ako nepravidelná lineárna štruktúra, v inej snímke zas nadobúdajú tiene rovnakú dôležitosť ako postavy, ktoré ich vrhajú. Neskoršia tvorba Kožehubu je tradičnejšia, podobné experimenty sa v nej už nevyskytujú.

Datovanie 1927
Sekcia výstavy
Materiál
Rozmery
Inštitúcia
Slovenská národná galéria
Evidenčné číslo UP-DK 2264