Z cyklu Mestská sporiteľňa

Autor  Jaromír Funke
 

Funke vytvoril niekoľko sérií modernej architektúry, medzi ktoré patria aj snímky Mestskej sporiteľne na dnešnom Kamennom námestí. Snímky vznikli pravdepodobne pre publikáciu reprezentujúcu túto budovu, ktorú vydal Antonín Hořejš. Fotografovanie architektúry bolo súčasťou vyučovania Funkeho oddelenia, zachovalo sa však iba málo žiackych prác z tohto cvičenia. Známe sú snímky od Mórica Mittelmanna Dedinského , ktoré ukazujú podobné prvky ako Funkeho fotografie, napríklad diagonálne kompozície či detaily fasád.

Datovanie 1931 - 1932 (repro 2011)
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery
Inštitúcia
Slovenská národná galéria
Evidenčné číslo UP-DK 4234